• Referenser

Referenser

Hjulsbro Steel (tid. FNsteel) - kund sedan 1993

Tillverkar spänntråd och linor för spännarmering i betongblock till brobyggen, järnvägar och byggnader.
 

Kontakta oss om ni vill veta mer om projekten och vilka referenspersoner som finns.
 

Kundens hemsida

Holmen Paper Hallsta - kund sedan 2004

Här har många av Holmen Papers specialprodukter utvecklats och i stor utsträckning tillverkas. De två pappersmaskiner i Hallsta Pappersbruk producerar LWU papper och en rad unika tryckpapperskvalitéer.
 

Kontakta oss om ni vill veta mer om projekten och vilka referenspersoner som finns.
 

Kundens hemsida

Stora Enso Skoghall - kund sedan 2010

En av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk, liksom kartong till förpackningar för torra livsmedel. Var sjätte kartongförpackning i hela världen, som innehåller något flytande, är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk.
 

Kontakta oss om ni vill veta mer om projekten och vilka referenspersoner som finns.
 

Kundens hemsida

Stora Enso Fors - kund sedan 2015

En av världens största och mest moderna tillverkare av falskartong för konsumentförpackningar och trycksaker. Baserat på förnybart råmaterial, används deras produkter för några av de mest krävande marknadssegmenten. Typiska exempel kan vara extremt krävande livsmedelsförpackningar, cigarettaskar, choklad- och konfektyrförpackningar.

Kontakta oss om ni vill veta mer om projekten och vilka referenspersoner som finns.
 

Kundens hemsida